سبد خرید 0

آموزش آنلاین فیزیک به صورت ویدئویی با مجموعه Learning Physics

آموزش کاربردی و حرفه ای تمام مباحث فیزیک

آموزش آنلاین فیزیک با مجموعه Learning Physics

آموزش آنلاین فیزیک Learning Physics

تدریس رایگان صفر تا صد دروس پایه های

دهم

یازدهم

دوازدهم

آموزش آنلاین فیزیک Learning Physics

تدریس رایگان صفر تا صد دروس پایه

دهم

یازدهم

دوازدهم

گروه آموزشی Learning Physics

فیزیک جز دروس رشته های علوم پایه و رشته های فنی مهندسی به شمار می رود. مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک می باشند. قوانینی که با استفاده از آن ها می توان در مورد بسیاری از پدیده های موجود در طبیعت و محیط پیرامون از مقیاس های بزرگی چون حرکت سیارات و اجرام آسمانی تا حرکت یک الکترون در لامپ پرتو کاتدی صحبت کرد. مجموعه این قوانین در چارچوب مطالب فیزیک پایه ۱ تدریس می گردند. توسط مدرسین متخصص در این زمینه به صورت عملی با بیان توضیحات کامل تهیه شده است . فیزیک جز دروس رشته های علوم پایه و رشته های فنی مهندسی به شمار می رود. مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک می باشند. قوانینی که با استفاده از آن ها می توان در مورد بسیاری از پدیده های موجود در طبیعت و محیط پیرامون از مقیاس های بزرگی چون حرکت سیارات و اجرام آسمانی تا حرکت یک الکترون در لامپ پرتو کاتدی صحبت کرد. مجموعه این قوانین در چارچوب مطالب فیزیک پایه ۱ تدریس می گردند.

آموزش فیزیک پایه دهم

سرفصل ها

آموزش فیزیک پایه یازدهم

سرفصل ها

آموزش فیزیک پایه دوازدهم

سرفصل ها

17
دوره آموزشی

11
دانشجو

123 ساعت
ساعت آموزش

2
تعداد اساتید

مجله Learning Physics

مقالات
keyboard_arrow_up