آموزش آنلاین فیزیک و آموزش به صورت ویدئویی با مجموعه Learning Physics

آموزش کاربردی و حرفه ای تمام مباحث فیزیک

آموزش آنلاین فیزیک و آموزش به صورت ویدئویی با مجموعه Learning Physics

آموزش آنلاین و حضوری فیزیک Learning Physics

تدریس صفر تا صد فیزیک

آموزش آنلاین و حضوری فیزیک Learning Physics

تدریس صفر تا صد فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک کنکور

پایه دهم و یازدهم و دوازدهم

Learning Physics

فیزیک جز دروس رشته های علوم پایه و رشته های فنی مهندسی به شمار می رود. مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک می باشند. قوانینی که با استفاده از آن ها می توان در مورد بسیاری از پدیده های موجود در طبیعت و محیط پیرامون از مقیاس های بزرگی چون حرکت سیارات و اجرام آسمانی تا حرکت یک الکترون در لامپ پرتو کاتدی صحبت کرد. مجموعه این قوانین در چارچوب مطالب فیزیک پایه ۱ تدریس می گردند. توسط مدرسین متخصص در این زمینه به صورت عملی با بیان توضیحات کامل تهیه شده است . فیزیک جز دروس رشته های علوم پایه و رشته های فنی مهندسی به شمار می رود. مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک می باشند. قوانینی که با استفاده از آن ها می توان در مورد بسیاری از پدیده های موجود در طبیعت و محیط پیرامون از مقیاس های بزرگی چون حرکت سیارات و اجرام آسمانی تا حرکت یک الکترون در لامپ پرتو کاتدی صحبت کرد. مجموعه این قوانین در چارچوب مطالب فیزیک پایه ۱ تدریس می گردند.

5
دوره آموزشی

14
دانشجو

123 ساعت
ساعت آموزش

2
تعداد اساتید

لیست کتاب های جامع فیزیک برای تمامی پایه ها

پایه دوازدهم رشته ریاضی

دانلود کتاب فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی

پایه دوازدهم رشته تجربی

دانلود کتاب فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی

پایه یازدهم رشته ریاضی

دانلود کتاب فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی

پایه یازدهم رشته تجربی

دانلود کتاب فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی

پایه دهم رشته ریاضی

دانلود کتاب فیزیک پایه دهم رشته ریاضی

پایه دهم رشته تجربی

دانلود کتاب فیزیک پایه دهم رشته تجربی

پایه دهم رشته ریاضی

دانلود کتاب فیزیک پایه دهم رشته ریاضی

پایه یازدهم رشته ریاضی

دانلود کتاب فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی

پایه دوازدهم رشته ریاضی

دانلود کتاب فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی

پایه دهم رشته تجربی

دانلود کتاب فیزیک پایه دهم رشته تجربی

پایه یازدهم رشته تجربی

دانلود کتاب فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی

پایه دوازدهم رشته تجربی

دانلود کتاب فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی