آموزش مبحث انرژی و توان

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
مطالب آموزشی در این دوره مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک هستند. قوانینی که با استفاده از…
0
99,000 تومان